cơ khí chính xác

cơ khí chính xác

cơ khí chính xác

cơ khí chính xác

cơ khí chính xác
cơ khí chính xác

chi tiết sản phẩm

  • TSI, TSI
  • Lượt xem: 57
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

TSI, TSI..c

Internal taper style

  • Precision bearings tandem mounted

  • TSI..c with hybrid ball bearings

  • Permanently grease lubricated

  • Spring preloaded design

 

Sản phẩm cùng loại