cơ khí chính xác

cơ khí chính xác

cơ khí chính xác

cơ khí chính xác

cơ khí chính xác
cơ khí chính xác

chi tiết sản phẩm

  • TSA, TSA
  • Lượt xem: 60
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

TSA, TSA..c

External taper style

  • Precision bearings tandem mounted

  • TSA..c with hybrid ball bearings

  • Permanently grease lubricated

  • Spring preloaded design

  

Sản phẩm cùng loại