cơ khí chính xác

cơ khí chính xác

cơ khí chính xác

cơ khí chính xác

cơ khí chính xác
cơ khí chính xác

chi tiết sản phẩm

  • TSAV
  • Lượt xem: 548
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

TSAV

External taper style

  • Quad set of precision bearings at nose end

  • Solid preload design

  • Permanently grease lubricated

Sản phẩm cùng loại